No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
Deseño gráfico

Identidade concello Ourense

David Nóvoa Sequeiros

Ano do proxecto: 

2018

Traballo Final de Estudos 2018

Este proxecto nace da necesidade de actualización da imaxe gráfica de Ourense.

Rediseñei a súa identidade dándolle unidade e coherencia, creando un Manual de Identidade Corporativa onde se contemplan e resolven todas as necesidades gráficas da cidade. Establecín unha nova linguaxe comunicativa que conceptualmente se move na actualidade e a elegancia.

A imaxe final do MIC é seria e institucional. Todos estes conceptos vense respaldados por unha tipografía pau seco con rasgos limpos e atemporais que a fan acorde as necesidades do Concello. A cor tamén axuda a reforzar a idea de elegancia e seriedade. Eliminei todos os elementos innecesarios para clarificar os realmente definitorios. Todo isto foi posible ó xerar unha estrutura versátil e dinámica da identidade, que nos permite colocar a marca en calquera soporte comunicativo e xerar unha nova sensación da cidade.

Ir á portada de proxectos