Galería de imaxes
No items found.
No items found.
No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
No items found.
Acceso e matriculación
 · 
Probas de acceso

Probas de acceso e admisión para as Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño 2024/25

Por

Dirección

Publicado o

22/04/2024

Xúntase a Resolución do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2024/25.Instruccións para o acceso e admisión ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño


Prazas ofertadas:
Ciclo Formativo de Grao Superior de Fotografía: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior Ilustración: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior de Ebanistería Artística: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.

O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación do título de bacharelato é o comprendido entre o día 23 de abril ata o día 10 de xuño de 2024, ambos os dous incluídos.
O prazo de inscrición para as persoas que só teñen que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 23 de abril ata o día 21 de xuño de 2024, ambos os dous incluídos.

A inscrición para o acceso e a admisión farase telemática mediante a seguinte ligazón

CodexPro


A proba substitutiva do bacharelato realizarase o 19 de xuño desde as 10.00 ata as 17.00 horas.
A proba específica de acceso realizarase o día 3 de xullo desde as 10.00 ata as 19.00 horas.


Información xeral e preguntas frecuentes - Fotografía
Información xeral e preguntas frecuentes - Ilustración
Información xeral e preguntas frecuentes - Ebanistería Artística

Proba substitutiva do bacharelato 2020/21
Proba específica 2020/21


RESUMO DO CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN:

FASE DE INSCRICIÓN
Desde o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 10 de xuño ·
Primeiro prazo de inscrición: alumnado que solicita proba substitutiva de requisito de titulación.
12 de xuño · Publicación de listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas tras 1º prazo de inscrición.
13 e 14 de xuño · Período de reclamación contra a listaxe provisional tras 1º prazo de inscrición.
17 de xuño · Publicación de listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas tras 1º prazo de inscrición
Desde o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 21 de xuño · Segundo prazo de inscrición: alumnado que cumpre co requisito de titulación
21 de xuño · Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
25 de xuño ·
Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas tras 2º prazo de inscrición
26 e 27 de xuño · Período de reclamación contra a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas do 2º prazo de inscrición
1 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no 2º prazo de inscrición

FASE DE PROBAS
19 de xuño ·
Proba substitutiva do requisito de titulación
25 de xuño · Publicación da listaxe provisional de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
26 e 27 de xullo ·
Período de reclamación contra a listaxe provisional de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
1 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
3 de xullo · Realización da proba específica
8 de xullo · Publicación da listaxe provisional de cualificacións da proba específica
9 e 10 de xullo · Período de reclamación contra a listaxe de cualificacións da proba específica
12 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de cualificacións da proba específica

FASE DE ADXUDICACIÓN E MATRÍCULA
8 de xullo ·
Publicación da listaxe provisional de adxudicacións
9 e 10 de xullo · Período de reclamacións ao proceso de adxudicación
12 de xullo ·
Publicación da listaxe definitiva de adxudicacións de prazas
15, 16 e 17 de xullo · 1º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
19 de xullo · Publicación 2ª adxudicación de prazas
22 e 23 de xullo · 2º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
Antes do 2 de setembro · Publicación 3ª adxudicación de prazas
2 e 3 de setembro · 3º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
4 de setembro · Remisión á DXFP da listaxe de matrículas e vacantes

Ir á portada de novas
Acceso e matriculación
 · 
Probas de acceso
VER EN DIRECTO

Probas de acceso e admisión para as Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño 2024/25

Prazo de inscrición aberto

22/04/2024
Dirección

Xúntase a Resolución do 10 de abril de 2024, da Dirección Xeral de Formación Profesional, pola que se ditan instrucións para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño para o curso 2024/25.Instruccións para o acceso e admisión ás ensinanzas artísticas profesionais de Artes Plásticas e Deseño


Prazas ofertadas:
Ciclo Formativo de Grao Superior de Fotografía: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior Ilustración: Total 30 prazas.
15 prazas con proba de acceso (das que se reservan 2 prazas para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 15 prazas de acceso directo.

Ciclo Formativo de Grao Superior de Ebanistería Artística: Total 15 prazas.
7 prazas con proba de acceso (das que se reserva 1 praza para persoas que acrediten unha discapacidade igual ou superior ao 33%) e 8 prazas de acceso directo.

O prazo de inscrición para as persoas que se acollan a realizar as probas que substitúen os requisitos de titulación do título de bacharelato é o comprendido entre o día 23 de abril ata o día 10 de xuño de 2024, ambos os dous incluídos.
O prazo de inscrición para as persoas que só teñen que realizar a proba específica (para ciclos formativos de grao medio e para ciclos formativos de grao superior) e para as persoas que solicitan acceso sen probas é dende o día 23 de abril ata o día 21 de xuño de 2024, ambos os dous incluídos.

A inscrición para o acceso e a admisión farase telemática mediante a seguinte ligazón

CodexPro


A proba substitutiva do bacharelato realizarase o 19 de xuño desde as 10.00 ata as 17.00 horas.
A proba específica de acceso realizarase o día 3 de xullo desde as 10.00 ata as 19.00 horas.


Información xeral e preguntas frecuentes - Fotografía
Información xeral e preguntas frecuentes - Ilustración
Información xeral e preguntas frecuentes - Ebanistería Artística

Proba substitutiva do bacharelato 2020/21
Proba específica 2020/21


RESUMO DO CALENDARIO DE ACCESO E ADMISIÓN:

FASE DE INSCRICIÓN
Desde o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 10 de xuño ·
Primeiro prazo de inscrición: alumnado que solicita proba substitutiva de requisito de titulación.
12 de xuño · Publicación de listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas tras 1º prazo de inscrición.
13 e 14 de xuño · Período de reclamación contra a listaxe provisional tras 1º prazo de inscrición.
17 de xuño · Publicación de listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas tras 1º prazo de inscrición
Desde o día seguinte ao da publicación no DOG ata o 21 de xuño · Segundo prazo de inscrición: alumnado que cumpre co requisito de titulación
21 de xuño · Data límite de presentación de solicitudes que non se teñan que acoller á realización da proba substitutiva do Bacharelato ou ESO. Telemática ou nas EASD.
25 de xuño ·
Publicación da listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas tras 2º prazo de inscrición
26 e 27 de xuño · Período de reclamación contra a listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas do 2º prazo de inscrición
1 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas no 2º prazo de inscrición

FASE DE PROBAS
19 de xuño ·
Proba substitutiva do requisito de titulación
25 de xuño · Publicación da listaxe provisional de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
26 e 27 de xullo ·
Período de reclamación contra a listaxe provisional de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
1 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de cualificacións da proba substitutiva do requisito de titulación
3 de xullo · Realización da proba específica
8 de xullo · Publicación da listaxe provisional de cualificacións da proba específica
9 e 10 de xullo · Período de reclamación contra a listaxe de cualificacións da proba específica
12 de xullo · Publicación da listaxe definitiva de cualificacións da proba específica

FASE DE ADXUDICACIÓN E MATRÍCULA
8 de xullo ·
Publicación da listaxe provisional de adxudicacións
9 e 10 de xullo · Período de reclamacións ao proceso de adxudicación
12 de xullo ·
Publicación da listaxe definitiva de adxudicacións de prazas
15, 16 e 17 de xullo · 1º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
19 de xullo · Publicación 2ª adxudicación de prazas
22 e 23 de xullo · 2º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
Antes do 2 de setembro · Publicación 3ª adxudicación de prazas
2 e 3 de setembro · 3º período de formalización de matrícula para o curso 2024/25
4 de setembro · Remisión á DXFP da listaxe de matrículas e vacantes

Galería de videos

Galería de imaxes

No items found.
No items found.
No items found.
Compartir :
Facebook
|
Linkedin
|
Volver á portada de novas →