EBANISTERÍA ARTÍSTICA

ENSINANZA ARTÍSTICA PROFESIONAL

Presentación

Organización

Plan de estudos

Profesorado

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Licenciado en Historia.Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas artes, Universidade Politécnica, Valencia.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Volume.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Graduado en Artes Aplicadas especialidade Deseño do Moble.

Mestre de Taller do Moble.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.gal

Arquitecto pola Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo Lineal.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Jose Luis Tejedor González
aracnido1958@gmail.com

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Volume.

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Licenciada en Arquitectura pola RWTH de Aquisgrán (Alemaña).

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores

FAQS

links e descargables