DESEÑO
GRÁFICO

ESTUDOS SUPERIORES

TÍTULO DE GRAO

Presentación

Titulación

Organización

Perfil de ingreso

Obxectivo

Competencias

Matriculación

VER MÁIS

Profesorado

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Cosme Fernández González
cosme@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico

Título de Deseño na especialidade de Gráfico pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2010.
Técnico Superior en Ilustración pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2002.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Licenciado en Belas Artes.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño pola Universitat de Barcelona.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Bellas Artes. Universidade de Salamanca.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Pedro Sancho Díaz
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Arquitecto. Universidade da Coruña.
Mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Cine e Televisión pola Universidade Carlos III de Madrid.
Mestrado en Formación de profesorado pola Universidade de Barcelona.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo.
Licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Investigación en Comunicación pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Educación Secundaria Obligatoria e Bacherelato, FP e Ensinanzas de Idiomas pola Universidade da Coruña.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

Jose Luis Tejedor González
joseluistejedor@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Volume.

Licenciado en Belas Artes.

Ricardo Raúl Varela Negreira
ricardovarela.escola@gmail.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecto Técnico pola EUAT de A Coruña.
Enxeñeiro da Edificación pola Universidad Europea de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais por Formastur, Oviedo.

TFE

VER MÁIS

Recoñecemento de créditos

VER MÁIS

Probas de acceso

VER MÁIS

Lexislación

FAQS

links e descargables