DESEÑO
GRÁFICO

ENSINANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

Presentación

Titulación

Organización

Perfil de ingreso

Obxectivo

Competencias

Matriculación

VER MÁIS

Profesorado

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (U. Vigo).

Doutor en Belas Artes (U. Barcelona).

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (Universidade Complutense, Madrid).

Profesor de artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.gal

Licenciada en Ciencias da Información – Comunicación Audiovisual. Universidade Complutense de Madrid.

Postgrado no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I. Universidade Complutense de Madrid.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Medios Audiovisuais.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño. Universitat de Barcelona.

Doutor en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Premio Extraordinario de Doutoramento. Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Silvia López Costa
lopezcosta@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, Técnico en gráfica publicitaria e mestrado en comunicación.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Doutor en Belas Artes.

Docente na Universidade de Vigo.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Catedrático de Debuxo Técnico.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.gal

Licenciada en Bellas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas.

Licenciada en Comunicación Audiovisual.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

TFE

VER MÁIS

Recoñecemento de créditos

VER MÁIS

Probas de acceso

VER MÁIS

Lexislación

FAQS

links e descargables