ILUSTRACIÓN

ENSINANZA ARTÍSTICA PROFESIONAL

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

Presentación

Organización

Plan de estudos

Profesorado

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Jacobo Fernández Serrano
jacobofs@mundo-r.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Pintura. Universidad Complutense de Madrid.
Ilustrador, escritor, e autor de Banda Deseñada.

www.behance.net/jacobofs

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Shara Martínez Fernández
sharamartinez@edu.xunta.gal

Mestra de taller de Artes Plásticas e Deseño. Especialidadee Técnicas de gravado e estampación

Técnica Superior de Gravado.
Licenciada en Belas Artes.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciada en Belas Artes.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

Nilo Hector Árias Pérez
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Debuxo Artístico e Cor.

FAQS

links e descargables