ILUSTRACIÓN

ENSINANZA ARTÍSTICA PROFESIONAL

Presentación

Organización

Plan de estudos

Profesorado

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Luis Carreira Varela
luiscarreira@edu.xunta.gal

Licenciado en Filoloxía. Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Debuxo e Cor.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño.

Especialidade de Debuxo e Cor.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (U. Vigo).

Doutor en Belas Artes (U. Barcelona).

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Doutor en Belas Artes.

Docente na Universidade de Vigo.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Catedrático de Debuxo Técnico.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Xan Seoane Ventín
xanseoane@edu.xunta.gal

Licenciado en Xeografía e Historia. Especialidade de Hª Contemporánea.

Graduado en Artes Aplicadas. Especialidade en Fotografía Artística.

Técnico Superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas. Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade de Fotografía.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

Fernando Vaquero Farto
-

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.

Dibuxante de animación.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Sitio web:  vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

FAQS

links e descargables