Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Licenciado en Historia.
Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.es

Catedrática de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Volume.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Mestre taller do Moble. Graduado en Artes. Especialidade Deseño do Moble.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Cosme Fernández González
cosme@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico

Título de Deseño na especialidade de Gráfico pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2010.
Técnico Superior en Ilustración pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2002.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
jacobofs@mundo-r.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Pintura. Universidad Complutense de Madrid.
Ilustrador, escritor, e autor de Banda Deseñada.

www.behance.net/jacobofs

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Licenciado en Belas Artes.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño pola Universitat de Barcelona.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Gumersindo Gómez Fernández
sindogomez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.
Arquitecto pola Universidade de A Coruña. Especialidade Urbanismo.
Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidade de A Coruña. Especialidade Artes Plásticas.
Idimoas: Inglés (B2) e Galego (Celga 4)

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Shara Martínez Fernández
sharamartinez@edu.xunta.gal

Mestra de taller de Artes Plásticas e Deseño. Especialidadee Técnicas de gravado e estampación

Técnica Superior de Gravado.
Licenciada en Belas Artes.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciada en Belas Artes.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Catedrática do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Bellas Artes. Universidade de Salamanca.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Pedro Sancho Díaz
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Arquitecto. Universidade da Coruña.
Mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Cine e Televisión pola Universidade Carlos III de Madrid.
Mestrado en Formación de profesorado pola Universidade de Barcelona.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo.
Licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Investigación en Comunicación pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Educación Secundaria Obligatoria e Bacherelato, FP e Ensinanzas de Idiomas pola Universidade da Coruña.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

Jose Luis Tejedor González
joseluistejedor@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Volume.

Licenciado en Belas Artes.

Fernando Vaquero Farto
fvaquero@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.
Dibuxante de animación.

Sitio web: vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

Ricardo Raúl Varela Negreira
ricardovarela.escola@gmail.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecto Técnico pola EUAT de A Coruña.
Enxeñeiro da Edificación pola Universidad Europea de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais por Formastur, Oviedo.

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade RVTH de Aquisgrán - Alemaña.
Máster de Profesorado pola UNED.

Miguel Álvarez Fernández
miguel.alvarez.fernandez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Técnico Superior en Fotografía Artística pola EASD Antonio Faílde.
Titulado Superior en Violín polo Conservatorio Superior de Música de Vigo.
Máster en Xestión Cultural pola Universidade de Alcalá de Henares.
Bolserio da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia

Nilo Hector Árias Pérez
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Debuxo Artístico e Cor.

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Cosme Fernández González
cosme@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico

Título de Deseño na especialidade de Gráfico pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2010.
Técnico Superior en Ilustración pola EASD Antonio Faílde, Ourense 2002.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Licenciado en Belas Artes.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño pola Universitat de Barcelona.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Premio Extraordinario de Doutoramento pola Universidade de Vigo.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Bellas Artes. Universidade de Salamanca.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo.

Pedro Sancho Díaz
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Arquitecto. Universidade da Coruña.
Mestrado en Artes Escénicas pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Cine e Televisión pola Universidade Carlos III de Madrid.
Mestrado en Formación de profesorado pola Universidade de Barcelona.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo.
Licenciada en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Investigación en Comunicación pola Universidade de Vigo.
Mestrado en Educación Secundaria Obligatoria e Bacherelato, FP e Ensinanzas de Idiomas pola Universidade da Coruña.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

Jose Luis Tejedor González
joseluistejedor@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Volume.

Licenciado en Belas Artes.

Ricardo Raúl Varela Negreira
ricardovarela.escola@gmail.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecto Técnico pola EUAT de A Coruña.
Enxeñeiro da Edificación pola Universidad Europea de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais por Formastur, Oviedo.

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Jacobo Fernández Serrano
jacobofs@mundo-r.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Pintura. Universidad Complutense de Madrid.
Ilustrador, escritor, e autor de Banda Deseñada.

www.behance.net/jacobofs

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Deseño Gráfico.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Vigo.
Doutor en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Docente da especialidade de Debuxo Técnico do Ciclo Superior de Ilustración e das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

Doutor en Belas Artes.
Docente na Universidade de Vigo.
Docente numerario de Educación Secundaria.
Catedrático de Debuxo Técnico.

Shara Martínez Fernández
sharamartinez@edu.xunta.gal

Mestra de taller de Artes Plásticas e Deseño. Especialidadee Técnicas de gravado e estampación

Técnica Superior de Gravado.
Licenciada en Belas Artes.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Licenciada en Belas Artes.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.es

Profesor de Debuxo Artístico e Cor. Licenciado en Belas Artes.

Nilo Hector Árias Pérez
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Debuxo Artístico e Cor.

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Licenciado en Historia.
Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.es

Catedrática de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Volume.

Licenciada en Belas Artes pola Universidade Politécnica de Valencia.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Mestre taller do Moble. Graduado en Artes. Especialidade Deseño do Moble.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Fernando Vaquero Farto
fvaquero@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.
Dibuxante de animación.

Sitio web: vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

Miguel Álvarez Fernández
miguel.alvarez.fernandez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Técnico Superior en Fotografía Artística pola EASD Antonio Faílde.
Titulado Superior en Violín polo Conservatorio Superior de Música de Vigo.
Máster en Xestión Cultural pola Universidade de Alcalá de Henares.
Bolserio da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia

Gumersindo Gómez Fernández
sindogomez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.
Arquitecto pola Universidade de A Coruña. Especialidade Urbanismo.
Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidade de A Coruña. Especialidade Artes Plásticas.
Idimoas: Inglés (B2) e Galego (Celga 4)

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Catedrática do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Bellas Artes. Universidade de Salamanca.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Jose Luis Tejedor González
joseluistejedor@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Volume.

Licenciado en Belas Artes.

Ricardo Raúl Varela Negreira
ricardovarela.escola@gmail.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecto Técnico pola EUAT de A Coruña.
Enxeñeiro da Edificación pola Universidad Europea de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais por Formastur, Oviedo.

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade RVTH de Aquisgrán - Alemaña.
Máster de Profesorado pola UNED.