Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Virginia Barros Angueira
mvirginiabarros@yahoo.es

Licenciada en Belas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Licenciado en Historia.Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas artes, Universidade Politécnica, Valencia.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Volume.

Luis Carreira Varela
luiscarreira@edu.xunta.gal

Licenciado en Filoloxía. Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Debuxo e Cor.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Graduado en Artes Aplicadas especialidade Deseño do Moble.

Mestre de Taller do Moble.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño.

Especialidade de Debuxo e Cor.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (U. Vigo).

Doutor en Belas Artes (U. Barcelona).

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (Universidade Complutense, Madrid).

Profesor de artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.gal

Licenciada en Ciencias da Información – Comunicación Audiovisual. Universidade Complutense de Madrid.

Postgrado no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I. Universidade Complutense de Madrid.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Medios Audiovisuais.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño. Universitat de Barcelona.

Doutor en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Premio Extraordinario de Doutoramento. Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Diplomado en Deseño de Produto. EASD Mestre Mateo.

Técnico Superior en Deseño de Interiores. EASD Mestre Mateo.

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Silvia López Costa
lopezcosta@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, Técnico en gráfica publicitaria e mestrado en comunicación.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Doutor en Belas Artes.

Docente na Universidade de Vigo.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Catedrático de Debuxo Técnico.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Olga Mª Otero García
ootero@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes, Especialidade de Deseño e Audiovisuais pola Facultade de Pontevedra (1995), Universidade de Vigo.

Actividade laboral anterior en departamentos de arte en televisión, cine e publicidade.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño Especialidade Fotografía.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, Universidade de Santiago.

Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo. Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidade de Sevilla.

Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010, polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo. Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Da especialidade de Deseño de Interiores.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.gal

Licenciada en Bellas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.gal

Arquitecto pola Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo Lineal.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Xan Seoane Ventín
xanseoane@edu.xunta.gal

Licenciado en Xeografía e Historia. Especialidade de Hª Contemporánea.

Graduado en Artes Aplicadas. Especialidade en Fotografía Artística.

Técnico Superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas. Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade de Fotografía.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas.

Licenciada en Comunicación Audiovisual.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

Jose Luis Tejedor González
aracnido1958@gmail.com

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Volume.

Fernando Vaquero Farto
-

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.

Dibuxante de animación.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Sitio web:  vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Licenciada en Arquitectura pola RWTH de Aquisgrán (Alemaña).

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores

Fernando Villalba Navarrete
fv.interiorismo@gmail.com

Titulado Superior Ensinanzas Superiores de Deseño. EASD Ramón Falcón.

Máster en Consultoría e Xestión Ambiental.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Deseño de Interiores.

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Josetxu Fernández Cárcamo
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño Gráfico.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Antonio Ferreiro Rodríguez
tonho@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (U. Vigo).

Doutor en Belas Artes (U. Barcelona).

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (Universidade Complutense, Madrid).

Profesor de artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.gal

Licenciada en Ciencias da Información – Comunicación Audiovisual. Universidade Complutense de Madrid.

Postgrado no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I. Universidade Complutense de Madrid.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Medios Audiovisuais.

Xosé Manoel González Rivera
ribeira@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes na especialidade de Deseño. Universitat de Barcelona.

Doutor en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Premio Extraordinario de Doutoramento. Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Silvia López Costa
lopezcosta@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, Técnico en gráfica publicitaria e mestrado en comunicación.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Doutor en Belas Artes.

Docente na Universidade de Vigo.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Catedrático de Debuxo Técnico.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.gal

Licenciada en Bellas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Mónica Sabariz Casado
monicasabariz@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes. Universidade de Vigo.

Profesora de Artes Plásticas. Especialidade Deseño Gráfico.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Olalla Nazaret Sío Lomba
olallasio@edu.xunta.gal

Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas.

Licenciada en Comunicación Audiovisual.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño na especialidade de Deseño Gráfico.

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Luis Carreira Varela
luiscarreira@edu.xunta.gal

Licenciado en Filoloxía. Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Debuxo e Cor.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Jacobo Fernández Serrano
-

Profesor de Artes Plásticas e Deseño.

Especialidade de Debuxo e Cor.

Francisco J. Gaiteiro Pérez
frangaiteiro@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (U. Vigo).

Doutor en Belas Artes (U. Barcelona).

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño Gráfico.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Néstor Martín Gulías
martingulias@gmail.com

Doutor en Belas Artes.

Docente na Universidade de Vigo.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Catedrático de Debuxo Técnico.

Mª Laura Martínez López
marialauramartinezlopez@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo e Cor.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Xan Seoane Ventín
xanseoane@edu.xunta.gal

Licenciado en Xeografía e Historia. Especialidade de Hª Contemporánea.

Graduado en Artes Aplicadas. Especialidade en Fotografía Artística.

Técnico Superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas. Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade de Fotografía.

José Manuel Taboada Beato
jmtaboada@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

Fernando Vaquero Farto
-

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.

Dibuxante de animación.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Sitio web:  vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

Catalina Alonso Rodríguez
catalina.alonso@edu.xunta.gal

Licenciada en Historia da Arte pola Universidade de Santiago.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Historia da Arte.

Álvaro Blanco Vázquez
alvaroblanco@edu.xunta.gal

Licenciado en Historia.Técnico Superior en Deseño e Amoblamento.

Profesor de Fabricación e Instalación de Carpintería e Moble.

Ofelia Cardo Cañizares
ocardo@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas artes, Universidade Politécnica, Valencia.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Volume.

Javier Fernández Alonso
Javier.fernandez@edu.xunta.es

Graduado en Artes Aplicadas especialidade Deseño do Moble.

Mestre de Taller do Moble.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.gal

Arquitecto pola Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo Lineal.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Jose Luis Tejedor González
aracnido1958@gmail.com

Licenciado en Belas Artes.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Volume.

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Licenciada en Arquitectura pola RWTH de Aquisgrán (Alemaña).

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores

Virginia Barros Angueira
mvirginiabarros@yahoo.es

Licenciada en Belas Artes.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.gal

Licenciado en Belas Artes (Universidade Complutense, Madrid).

Profesor de artes Plásticas e Deseño da especialidade de Fotografía.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.gal

Licenciada en Ciencias da Información – Comunicación Audiovisual. Universidade Complutense de Madrid.

Postgrado no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I. Universidade Complutense de Madrid.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Medios Audiovisuais.

Olga Mª Otero García
ootero@edu.xunta.gal

Licenciada en Belas Artes, Especialidade de Deseño e Audiovisuais pola Facultade de Pontevedra (1995), Universidade de Vigo.

Actividade laboral anterior en departamentos de arte en televisión, cine e publicidade.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño Especialidade Fotografía.

Xan Seoane Ventín
xanseoane@edu.xunta.gal

Licenciado en Xeografía e Historia. Especialidade de Hª Contemporánea.

Graduado en Artes Aplicadas. Especialidade en Fotografía Artística.

Técnico Superior en Produción en Industrias de Artes Gráficas. Profesor de Artes Plásticas e Deseño, especialidade de Fotografía.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Diplomado en Deseño de Produto. EASD Mestre Mateo.

Técnico Superior en Deseño de Interiores. EASD Mestre Mateo.

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, Universidade de Santiago.

Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo. Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidade de Sevilla.

Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010, polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo. Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Da especialidade de Deseño de Interiores.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.gal

Arquitecto pola Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo Lineal.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Licenciada en Arquitectura pola RWTH de Aquisgrán (Alemaña).

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores

Fernando Villalba Navarrete
fv.interiorismo@gmail.com

Titulado Superior Ensinanzas Superiores de Deseño. EASD Ramón Falcón.

Máster en Consultoría e Xestión Ambiental.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Deseño de Interiores.