DESEÑO
DE INTERIORES

ESTUDOS SUPERIORES

TÍTULO DE GRAO

Presentación

Titulación

Organización

Perfil de ingreso

Obxectivo

Competencias

Matriculación e convalidacións

VER MÁIS

Profesorado

Gumersindo Gómez Fernández
sindogomez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.
Arquitecto pola Universidade de A Coruña. Especialidade Urbanismo.
Máster Universitario en Formación do Profesorado pola Universidade de A Coruña. Especialidade Artes Plásticas.
Idimoas: Inglés (B2) e Galego (Celga 4)

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Catedrática do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

Beatriz Rodriguez Iñarrea
beatriz.inarrea@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.

Licenciada en Bellas Artes. Universidade de Salamanca.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Jose Luis Tejedor González
joseluistejedor@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Volume.

Licenciado en Belas Artes.

Ricardo Raúl Varela Negreira
ricardovarela.escola@gmail.com

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecto Técnico pola EUAT de A Coruña.
Enxeñeiro da Edificación pola Universidad Europea de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais por Formastur, Oviedo.

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade RVTH de Aquisgrán - Alemaña.
Máster de Profesorado pola UNED.

TFE

VER MÁIS

Recoñecemento de créditos

VER MÁIS

Probas de acceso

VER MÁIS

Lexislación

FAQS

links e descargables