DESEÑO
DE INTERIORES

ENSINANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

Presentación

Titulación

Organización

Perfil de ingreso

Obxectivo

Competencias

Matriculación e convalidacións

VER MÁIS

Profesorado

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Diplomado en Deseño de Produto. EASD Mestre Mateo.

Técnico Superior en Deseño de Interiores. EASD Mestre Mateo.

Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela. Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.

Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.

Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade. Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña, Universidade de Santiago.

Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo. Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Universidade de Sevilla.

Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010, polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía, Universidade de Vigo. Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Miguel Ángel Piay Ces
piay@edu.xunta.gal

Enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidade de Vigo.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Medios Informáticos.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Da especialidade de Deseño de Interiores.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.gal

Arquitecto pola Universidade da Coruña.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Debuxo Lineal.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

María Sol Rojo Vázquez
mariasolrojo@edu.xunta.gal

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.gal

Licenciada en Dereito.

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Licenciado en Belas Artes (1995)

Mestre de taller en Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Técnicas de gravado e estampación.

Docente numerario de Educación Secundaria.

Outra información:

· Graduado en Artes plásticas e Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).

· 4º Curso de Medicina (1986).

· 5 años de prácticas en GRADES, empresa de Offset y serigrafía y publicidad, socio propietario (1989.)

· Mestre de Taller en deseño gráfico procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).

María Elisa Vázquez Rodríguez
mariaelisav@edu.xunta.gal

Licenciada en Arquitectura pola RWTH de Aquisgrán (Alemaña).

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores

Fernando Villalba Navarrete
fv.interiorismo@gmail.com

Titulado Superior Ensinanzas Superiores de Deseño. EASD Ramón Falcón.

Máster en Consultoría e Xestión Ambiental.

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade de Deseño de Interiores.

TFE

VER MÁIS

Recoñecemento de créditos

VER MÁIS

Probas de acceso

VER MÁIS

Lexislación

FAQS

links e descargables