DESEÑO
DE INTERIORES

ENSINANZA ARTÍSTICA SUPERIOR

Presentación

Titulación

Organización

Perfil de ingreso

Obxectivo

Competencias

Matriculación e convalidacións

VER MÁIS

Profesorado

Talía Fernández Fernández
taliafernandez@edu.xunta.es

Profesora de artes plásticas e deseño. Especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.
Diploma de Estudos Avanzados (DEA) e Suficiencia Investigadora dentro do programa de doutorado “Patoloxía e restauración arquitectónica” do departamento de Construcións Arquitectónicas da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Mestrado universitario en prevención de riscos laborais pola Universidade Francisco de Vitoria.

Docente de Deseño de Interiores na EASD Pablo Picasso.
Docente de Deseño de Produto na EASD Mestre Mateo.

Participación no Proxecto de Investigación para a rehabilitación e revitalización do Barrio das Flores (A Coruña) - Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.
Colaboracións con estudos de arquitectura: Vier arquitectos, José Ramón Garitaonaindía de Vera, Arturo Franco Taboada e Freire e Vincent arquitectos.
Obras propias en colaboración coa arquitecta Andrea Fernández Fernández en zwei | estudio creativo.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Lois Guillán Santamaría
lois.guillan@edu.xunta.es

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño de Interiores.

Diplomado en Deseño de Produto pola EASD Mestre Mateo.
Técnico Superior en Deseño de Interiores pola EASD Mestre Mateo.
Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do Deporte pola Universidade da Coruña.

Miguel Ángel Mantilla González
mmantilla@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Debuxo Artístico e Cor.

Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela.
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

Elena Nieto Atanes
ena@edu.xunta.es

Profesora de Artes Plásticas e Deseño pola Especialidade de Medios informáticos.

Licenciada en Belas Artes. Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo.
Curso de Postgrao da Universidad de Vigo, “Animación e páxinas web con Flashmx2004”.
Cursos de doutorado na facultade de historia de Ourense.

Lola Peláez Rivero
lolapelaez@edu.xunta.gal

Catedrática do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Deseño de Interiores

Arquitecta Técnica, especialidade Urbanismo e Control de Calidade pola Escola Universitaria de Arquitectura Técnica da Coruña.
Arquitecta Superior, especialidade Urbanismo pola Escola Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
Diploma de estudos avanzados do 13 de setembro de 2010 polo Departamento de Historia, Arte e Xeografía da Universidade de Vigo.

Mª Celsa Pesqueira Sánchez
celsapesqueira@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Iria Rivas Ferreira
iriarivas@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta.

F. Javier Rodríguez López
javierr@edu.xunta.es

Profesor da especialidade de Debuxo Lineal.

Arquitecto.

Lucía Rodríguez Núñez
luciarodrigueznunez@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Deseño de Interiores.

Arquitecta pola Universidade da Coruña.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Profesor de Teoría e Práctica do Deseño.

Arquitecto.

César Taboada Varela
cesartaboadavarela@gmail.com

Mestre de Taller en deseño gráfico, procesos de reproducción e estampación, EASD de Ourense (1989).
Mestre de Taller en Artes Plásticas e Deseño.

Licenciado en Belas Artes (1995).  
Graduado en Artes Plásticas, Deseño en Interiores e Diseño Gráfico (1987).
4º Curso de Medicina (1986).
5 anos de prácticas en GRADES, empresa de Offset, serigrafía e publicidade, socio propietario (1989).

TFE

VER MÁIS

Recoñecemento de créditos

VER MÁIS

¡¡¡A información sobre recoñecementos de créditos ECTS actualizarase a partir do luns 4 de xullo de 2022. Para máis información pode dirixirse á xefatura de estudos da EASD Antonio Faílde!!!

Relación de créditos ECTS recoñecidos

Probas de acceso

VER MÁIS

Lexislación

FAQS

links e descargables