FOTOGRAFÍA

ENSINANZA ARTÍSTICA PROFESIONAL

TÍTULO DE TÉCNICO/A SUPERIOR

Presentación

Organización

Plan de estudos

Profesorado

Raquel Abraila Mateo
rabraila@edu.xunta.gal

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Historia da Arte.

Licenciada en Historia da Arte, Universidade de León.

Carmen Fernández González
-

Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Armando García Ferreiro
armando@edu.xunta.es

Catedrático do Corpo de Artes Plásticas e Deseño pola especialidade de Fotografía.

Licenciado en Belas Artes pola Universidade Complutense de Madrid.

Monserrat Gómez Bravo
mgbravo@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Medios Audiovisuais.

Licenciada en Ciencias da Información e Comunicación Audiovisual pola Universidade Complutense de Madrid.
Postgrao no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidad I pola Universidade Complutense de Madrid.

Luis Prados Lence
luisprados@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Medios Informáticos.

Título de Grao en Deseño, especialidade Deseño Gráfico.

Diplomatura en Deseño, mención Gráfico
Técnico Superior en Desenvolvemento e Aplicación de Proxectos de Construción.
Certificado Nivel Avanzado C1 Lingua Inglesa, Escola Oficial de Idiomas.

María Nelly Rial Verde
rialverde@edu.xunta.gal

Mestra de taller de fotografía e procesos de reprodución.

Mirian Seguín Pérez
mirianseguin@edu.xunta.es

Profesora da especialidade de Formación e Orientación Laboral.

Licenciada en Dereito.

Fernando Vaquero Farto
fvaquero@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño especialidade Medios Audiovisuais.

Licenciado en Ciencias da Educación. Rama pedagoxía. Especialidade: Docencia.
Dibuxante de animación.

Sitio web: vimeo.com/fervaquero

Linkedin: Fernando Vaquero Farto

Miguel Álvarez Fernández
miguel.alvarez.fernandez@edu.xunta.gal

Profesor de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade de Fotografía.

Técnico Superior en Fotografía Artística pola EASD Antonio Faílde.
Titulado Superior en Violín polo Conservatorio Superior de Música de Vigo.
Máster en Xestión Cultural pola Universidade de Alcalá de Henares.
Bolserio da Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia

FAQS

links e descargables