Galería de imaxes
No items found.
No items found.
No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
No items found.
Acceso e matriculación
 · 
Ensinanzas Superiores de Deseño

Titulados aspirantes a Ens. Sup.

Por

Secretaría

Publicado o

06/09/2013

RELACIÓN DE TITULADOS/AS EN DESEÑO (LOXSE) QUE ASPIRAN A CURSAR NO ANO ACADÉMICO 2013-14, AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (LOE) NA MESMA ESPECIALIDADE, NAS EEASSD DE GALICIA, POR ESPECIALIDADE E CENTRO ELIXIDO EN 1º OPCIÓN, E ORDENADOS/AS POLA MELLOR CUALIFICACIÓN MEDIA DO SEU EXPEDIENTE ACADÉMICO

Os / as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a matrícula na EASD correspondente antes do 16 de setembro de 2013. De non facelo, agás causa debidamente xustificada perante a dirección da mesma, a praza acadada seralle ofrecida ao / á aspirante mellor cualificado da listaxe de agarda.


LIGAZÓN

Ir á portada de novas
Acceso e matriculación
 · 
Ensinanzas Superiores de Deseño
VER EN DIRECTO

Titulados aspirantes a Ens. Sup.

06/09/2013
Secretaría
RELACIÓN DE TITULADOS/AS EN DESEÑO (LOXSE) QUE ASPIRAN A CURSAR NO ANO ACADÉMICO 2013-14, AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (LOE) NA MESMA ESPECIALIDADE, NAS EEASSD DE GALICIA, POR ESPECIALIDADE E CENTRO ELIXIDO EN 1º OPCIÓN, E ORDENADOS/AS POLA MELLOR CUALIFICACIÓN MEDIA DO SEU EXPEDIENTE ACADÉMICO

Os / as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a matrícula na EASD correspondente antes do 16 de setembro de 2013. De non facelo, agás causa debidamente xustificada perante a dirección da mesma, a praza acadada seralle ofrecida ao / á aspirante mellor cualificado da listaxe de agarda.


LIGAZÓN

Galería de videos

Galería de imaxes

No items found.
No items found.
No items found.
Compartir :
Facebook
|
Linkedin
|
Volver á portada de novas →