Galería de imaxes
No items found.
No items found.
No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
No items found.
Acceso e matriculación
 · 
Escola

Prazas vacantes

Por

Secretaría

Publicado o

22/09/2017

Transcurridas as dúas convocatorias de xuño e setembro das probas de acceso para o Curso 2017-2018 ás Ensinanzas Artísticas Profesionais e ás Ensinanzas Artísticas Superiores e os seus correspondentes prazos de matriculación e constatada a existencia de prazas vacantes na EASD Antonio Faílde nas Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores, así como nos Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Ebanistería Artística, ábrese un novo prazo de matriculación entre o luns 25 e o venres 29 de setembro de 2017 para quen teña superadas as probas específicas de acceso das convocatorias de xuño ou setembro e estexa nas listaxes de agarda, así como para quen estexa en posesión da titulación requerida para o acceso directo a estes estudos.

Ensinanzas Artísticas Profesionais

Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Ebanistería Artística

Proba específica

Proba específica de acceso á familia das Ensinanzas Artísticas Profesionais de Comunicación Gráfica e Audiovisual (Fotografía e Ilustración) ou Ensinanzas Artísticas Profesionais de Deseño de Produto (Ebanistería Artística) superada.

Acceso directo:

Calquera título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño da familia das Ensinanzas Artísticas Profesionais de Comunicación Gráfica e Audiovisual (para Fotografía e Ilustración) ou Ensinanzas Artísticas Profesionais de Deseño de Produto (para Ebanistería Artística), ou título declarado equivalente,

Título de Bacharel, na modalidade de artes, ou de Bacharelato artístico experimental,

Título superior de Artes PlásticasTítulo Superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes,

Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades,

Licenciatura en Belas Artes, Arquitectura o Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Deseño de Interiores

Proba específica

Proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño superada

Acceso directo:

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño

Ir á portada de novas
Acceso e matriculación
 · 
Escola
VER EN DIRECTO

Prazas vacantes

22/09/2017
Secretaría

Transcurridas as dúas convocatorias de xuño e setembro das probas de acceso para o Curso 2017-2018 ás Ensinanzas Artísticas Profesionais e ás Ensinanzas Artísticas Superiores e os seus correspondentes prazos de matriculación e constatada a existencia de prazas vacantes na EASD Antonio Faílde nas Ensinanzas Superiores de Deseño de Interiores, así como nos Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Ebanistería Artística, ábrese un novo prazo de matriculación entre o luns 25 e o venres 29 de setembro de 2017 para quen teña superadas as probas específicas de acceso das convocatorias de xuño ou setembro e estexa nas listaxes de agarda, así como para quen estexa en posesión da titulación requerida para o acceso directo a estes estudos.

Ensinanzas Artísticas Profesionais

Ciclos Formativos de Grao Superior de Fotografía e Ebanistería Artística

Proba específica

Proba específica de acceso á familia das Ensinanzas Artísticas Profesionais de Comunicación Gráfica e Audiovisual (Fotografía e Ilustración) ou Ensinanzas Artísticas Profesionais de Deseño de Produto (Ebanistería Artística) superada.

Acceso directo:

Calquera título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño da familia das Ensinanzas Artísticas Profesionais de Comunicación Gráfica e Audiovisual (para Fotografía e Ilustración) ou Ensinanzas Artísticas Profesionais de Deseño de Produto (para Ebanistería Artística), ou título declarado equivalente,

Título de Bacharel, na modalidade de artes, ou de Bacharelato artístico experimental,

Título superior de Artes PlásticasTítulo Superior de Deseño nas súas diferentes especialidades, ou títulos declarados equivalentes,

Título Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais, nas súas diferentes especialidades,

Licenciatura en Belas Artes, Arquitectura o Enxeñaría técnica en Deseño Industrial.

Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño

Deseño de Interiores

Proba específica

Proba específica de acceso ás Ensinanzas Artísticas Superiores de Deseño superada

Acceso directo:

Título de Técnico Superior de Artes Plásticas e Deseño

Galería de videos

Galería de imaxes

No items found.
No items found.
No items found.
Compartir :
Facebook
|
Linkedin
|
Volver á portada de novas →