Galería de imaxes
No items found.
No items found.
No items found.
Compartir:
Facebook
|
Linkedin
|
No items found.
Acceso e matriculación
 · 
Ensinanzas Profesionais Artes plásticas e Deseño

Lista Prov. Inscritos Probas E. Profesionais

Por

Secretaría

Publicado o

20/06/2013

LISTA PROVISIONAL INSCRITOS PROBAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLASTICAS E DESEÑO 2013/2014

CICLO SUPERIOR DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTISTICA : ACCESO DIRECTO

CID PAZO, TIFANI 44489904S ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,16

COBAS MONDRAGON, ANA MARIA 35602234M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,05

FERNANDEZ VICENTE, SEILA 71530051M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,76

GONZALEZ DEVESA, NATALIA 34980729Y ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 7,3

GONZALEZ ESPIÑEIRA, MARIA 39450347B ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

GONZALEZ SUAREZ, DIEGO 44660170N MESTRE MATEO ACCESO DIRECTO 8,00

PLAZA CEGARRA, ESTEFANIA Y1498826-E MESTRE MATEO, P, PICASSO, ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,57

RIO ALVAREZ, ANDREA 76583868D ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

RIVAS FREIRE, IRIA 45143303F ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

SOUSA CALDERIN, MIGUEL 44661772G ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA : PROBA ESPECIFICA

AÑEL CAMPOS, SILVIA 44480074Y ANTONIO FAILDE, P. PICASSO

ARZA MILLAN, LAURA 34274520N ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

BARREIRO ALVAREZ, JAVIER 44477370Q ANTONIO FAILDE

BLANCO RODRIGUEZ, NOELIA 44665016M ANTONIO FAILDE

CANAL CADAVID, LUCIA 44480168P ANTONIO FAILDE PENDIENTE BACHARELATO

EIROA MERA, JULIO 36165379H ANTONIO FAILDE

FREIJE BOTANA, MARIA 44662395Y ANTONIO FAILDE, PABLO PICASSO, MESTRE MATEO

GAGO GONZALEZ, SARA 76717964S ANTONIO FAILDE

GUERRERO ESTEVEZ, ANTON 44478535P ANTONIO FAILDE

HERMIDA MIGUEZ, TERESA INMACULADA 39465826B ANTONIO FAILDE

MELERO DE LA CALLE, JORGE 44482743F ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO, RAMON FALCON

MENDEZ CASTRO, MIRIAM 44495194S ANTONIO FAILDE

MENO SARMIENTO, SILVIA 76731239L ANTONIO FAILDE

PEREZ ESTEVEZ, SUSANA 44479597N ANTONIO FAILDE

PEREZ FERNANDEZ, CRISTINA 34629718K ANTONIO FAILDE

TOURIÑO BARGIELA, ALDARA 53177960M ANTONIO FAILDE

VELO PEREZ, SARA 44485049J ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

VILAS RIBAO, PAULA 44489722V ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA : PROBA DE MADUREZ E ESPECIFICA

ALFONSIN SIEIRO, ERIC 76735222T ANTONIO FAILDE

ALVAREZ VICENTE, PATRICIA 15492680H ANTONIO FAILDE

CARRAZONI PEREIRA, SANDRA 36155589A ANTONIO FAILDE

IGLESIAS GOYACHE, MARIA DEL PUY 44476240J ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

RAMOS REY, JAIRO 76583601H ANTONIO FAILDE

RODRIGUEZ MUÑIZ, ALEXANDRA 35477395X ANTONIO FAILDE

VIDEIRA MACHADO, MAURICIO 44468853D ANTONIO FAILDE

CICLO SUPERIOR DE ILUSTRACIÓN
CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : ACCESO DIRECTO

BLANCO ALVAREZ, ALEJANDRO 45142849J ANTONIO FAILDE ACCESO PENDIENTE BACHARELATO

FERREIRA ALVAREZ, PABLO 45145905X ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,16

LAGE MERA, LETICIA 34879350B ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,84

LOPEZ ANCHISI, STEPHANIE 44493017T ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,58

LOPEZ ARAUJO, CRISTINA 44486053M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,95

PEREZ FERREIROS, MANUEL ALBERTO 34273357E ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,9

CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : PROBA ESPECIFICA

AMORIN FIGUEIRAS, MARIA CRUZ 76617984Q ANTONIO FAILDE

BAÑA CASTRO, ALICIA 47359678X ANTONIO FAILDE

CANTO CHANTRERO, NOELIA 34629532L PABLO PICASSO, ANTONIO FAILDE

CRUZ GONZALEZ, IRIA 44461539D ANTONIO FAILDE

DE VICENTE CASARES, RODRIGO 44661493R ANTONIO FAILDE

GONZALEZ SALGADO, JOEL 45143611Q ANTONIO FAILDE PENDIENTE BACHARELATO

MORALES CARRERA, SANDRA 44452965Z ANTONIO FAILDE

MORENZA LOPEZ, MANUEL 34950928J ANTONIO FAILDE

PEREZ RUIZ, CLARA 44483303S ANTONIO FAILDE

VAZQUEZ FUENTES, NUEL 44494447G ANTONIO FAILDE

CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : PROBA DE MADUREZ E ESPECIFICA

ALVAREZ GONZALEZ, ANA ELISA 76733640M ANTONIO FAILDE

FERNANDEZ GONZALEZ, SANDRA 76735858S ANTONIO FAILDE

PEREZ AFONSO, YAIZA 35604340H ANTONIO FAILDE

RODRIGUEZ JOGA, PAULA 44661650C ANTONIO FAILDE

Ir á portada de novas
Acceso e matriculación
 · 
Ensinanzas Profesionais Artes plásticas e Deseño
VER EN DIRECTO

Lista Prov. Inscritos Probas E. Profesionais

20/06/2013
Secretaría

LISTA PROVISIONAL INSCRITOS PROBAS ENSINANZAS PROFESIONAIS DE ARTES PLASTICAS E DESEÑO 2013/2014

CICLO SUPERIOR DE FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA
CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTISTICA : ACCESO DIRECTO

CID PAZO, TIFANI 44489904S ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,16

COBAS MONDRAGON, ANA MARIA 35602234M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,05

FERNANDEZ VICENTE, SEILA 71530051M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,76

GONZALEZ DEVESA, NATALIA 34980729Y ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 7,3

GONZALEZ ESPIÑEIRA, MARIA 39450347B ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

GONZALEZ SUAREZ, DIEGO 44660170N MESTRE MATEO ACCESO DIRECTO 8,00

PLAZA CEGARRA, ESTEFANIA Y1498826-E MESTRE MATEO, P, PICASSO, ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,57

RIO ALVAREZ, ANDREA 76583868D ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

RIVAS FREIRE, IRIA 45143303F ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

SOUSA CALDERIN, MIGUEL 44661772G ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO PENDIENTE BACHARELATO

CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA : PROBA ESPECIFICA

AÑEL CAMPOS, SILVIA 44480074Y ANTONIO FAILDE, P. PICASSO

ARZA MILLAN, LAURA 34274520N ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

BARREIRO ALVAREZ, JAVIER 44477370Q ANTONIO FAILDE

BLANCO RODRIGUEZ, NOELIA 44665016M ANTONIO FAILDE

CANAL CADAVID, LUCIA 44480168P ANTONIO FAILDE PENDIENTE BACHARELATO

EIROA MERA, JULIO 36165379H ANTONIO FAILDE

FREIJE BOTANA, MARIA 44662395Y ANTONIO FAILDE, PABLO PICASSO, MESTRE MATEO

GAGO GONZALEZ, SARA 76717964S ANTONIO FAILDE

GUERRERO ESTEVEZ, ANTON 44478535P ANTONIO FAILDE

HERMIDA MIGUEZ, TERESA INMACULADA 39465826B ANTONIO FAILDE

MELERO DE LA CALLE, JORGE 44482743F ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO, RAMON FALCON

MENDEZ CASTRO, MIRIAM 44495194S ANTONIO FAILDE

MENO SARMIENTO, SILVIA 76731239L ANTONIO FAILDE

PEREZ ESTEVEZ, SUSANA 44479597N ANTONIO FAILDE

PEREZ FERNANDEZ, CRISTINA 34629718K ANTONIO FAILDE

TOURIÑO BARGIELA, ALDARA 53177960M ANTONIO FAILDE

VELO PEREZ, SARA 44485049J ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

VILAS RIBAO, PAULA 44489722V ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

CICLO SUPERIOR FOTOGRAFÍA ARTÍSTICA : PROBA DE MADUREZ E ESPECIFICA

ALFONSIN SIEIRO, ERIC 76735222T ANTONIO FAILDE

ALVAREZ VICENTE, PATRICIA 15492680H ANTONIO FAILDE

CARRAZONI PEREIRA, SANDRA 36155589A ANTONIO FAILDE

IGLESIAS GOYACHE, MARIA DEL PUY 44476240J ANTONIO FAILDE, MESTRE MATEO

RAMOS REY, JAIRO 76583601H ANTONIO FAILDE

RODRIGUEZ MUÑIZ, ALEXANDRA 35477395X ANTONIO FAILDE

VIDEIRA MACHADO, MAURICIO 44468853D ANTONIO FAILDE

CICLO SUPERIOR DE ILUSTRACIÓN
CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : ACCESO DIRECTO

BLANCO ALVAREZ, ALEJANDRO 45142849J ANTONIO FAILDE ACCESO PENDIENTE BACHARELATO

FERREIRA ALVAREZ, PABLO 45145905X ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 6,16

LAGE MERA, LETICIA 34879350B ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,84

LOPEZ ANCHISI, STEPHANIE 44493017T ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,58

LOPEZ ARAUJO, CRISTINA 44486053M ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,95

PEREZ FERREIROS, MANUEL ALBERTO 34273357E ANTONIO FAILDE ACCESO DIRECTO 5,9

CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : PROBA ESPECIFICA

AMORIN FIGUEIRAS, MARIA CRUZ 76617984Q ANTONIO FAILDE

BAÑA CASTRO, ALICIA 47359678X ANTONIO FAILDE

CANTO CHANTRERO, NOELIA 34629532L PABLO PICASSO, ANTONIO FAILDE

CRUZ GONZALEZ, IRIA 44461539D ANTONIO FAILDE

DE VICENTE CASARES, RODRIGO 44661493R ANTONIO FAILDE

GONZALEZ SALGADO, JOEL 45143611Q ANTONIO FAILDE PENDIENTE BACHARELATO

MORALES CARRERA, SANDRA 44452965Z ANTONIO FAILDE

MORENZA LOPEZ, MANUEL 34950928J ANTONIO FAILDE

PEREZ RUIZ, CLARA 44483303S ANTONIO FAILDE

VAZQUEZ FUENTES, NUEL 44494447G ANTONIO FAILDE

CICLO SUPERIOR ILUSTRACIÓN : PROBA DE MADUREZ E ESPECIFICA

ALVAREZ GONZALEZ, ANA ELISA 76733640M ANTONIO FAILDE

FERNANDEZ GONZALEZ, SANDRA 76735858S ANTONIO FAILDE

PEREZ AFONSO, YAIZA 35604340H ANTONIO FAILDE

RODRIGUEZ JOGA, PAULA 44661650C ANTONIO FAILDE

Galería de videos

Galería de imaxes

No items found.
No items found.
No items found.
Compartir :
Facebook
|
Linkedin
|
Volver á portada de novas →