search


Infinitocromía

infinitocromia00

Infinitocromía. Deseño gráfico para comunicación.

Enrique Raimúndez Fernández. 2012.

Este sitio web é un proxecto persoal de promoción dirixido a posibles clientes, empregadores e compañeiros de gremio dispostos a colaborar, todos eles no contexto do deseño gráfico.
O tratamento estético está reducido ao mínimo para que a atención recaia sobre os proxectos mostrados na sección de portafolio. O cromatismo do identificador #Z (Number Zry) varía en función da posición do punteiro sobre a pantalla aportando así dinamismo e personalidade dentro do conxunto, funcionando a súa vez de enlace conceptual entre logotipo e dominio do sitio web.
Infinitocromia.com está deseñado para adaptarse a calquera dispositivo e resolución de pantalla, reorganizando e redimensionando todo o seu contido segundo ás condicións para ofertar unha experiencia de usuario satisfactoria e eficiente.
Inclúese unha sección de descargas para que outros deseñadores poidan aproveitar e facer emprego do material creado no desenvolvemento dos proxectos mostrados.

http://www.infinitocromia.com/