search


Titulados aspirantes a Ens. Sup.


publicado
September 6th, 2013
escrito por
secretaria
categoría
noticias, secretaría
comentarios
2 comentarios

RELACIÓN DE TITULADOS/AS EN DESEÑO (LOXSE) QUE ASPIRAN A CURSAR NO ANO ACADÉMICO 2013-14, AS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO (LOE) NA MESMA ESPECIALIDADE, NAS EEASSD DE GALICIA, POR ESPECIALIDADE E CENTRO ELIXIDO EN 1º OPCIÓN, E ORDENADOS/AS POLA MELLOR CUALIFICACIÓN MEDIA DO SEU EXPEDIENTE ACADÉMICO
Os / as aspirantes que acadan praza deberán formalizar a matrícula na EASD correspondente antes do 16 de setembro de 2013. De non facelo, agás causa debidamente xustificada perante a dirección da mesma, a praza acadada seralle ofrecida ao / á aspirante mellor cualificado da listaxe de agarda.
PDF

2comments

 • Raúl Méndez - 11/11/2013 at 10:59 - Reply

  Buenos días,

  Me llamo Rául Méndez, soy Jefe de producción e-learning en Femxa Formación.

  Me comunico con ustedes, porque estamos buscando 2 jóvenes con conocimientos en Flash (ActionScript 2 y algo de 3 a ser posible), Photoshop, HTML y CSS para hacer contratos de formación y colaborar en tareas de producción de contendidos formativos en modalidad e-learning, que es a lo que se dedica el departamento para el cual se requieren.

  Las oficinas están en Vigo.

  Le dejo mi número de teléfono, 646137010, para que me pueda comentar o remitir a los alumnos que usted considere les puede interesar la oferta.

  Quedo atento a sus comentarios.

  Saludos

  • grafico - 11/14/2013 at 09:26 - Reply

   Olá Raul;

   Xa nos encargamos de transmitirlles a vosa oferta ao alunado de último curso e aos que xa terminaron os estudos.
   Grazas por contactar coa escola.

   Xosé Manoel González
   Xefe de Departamento das Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico.

 • Comentar  − 6 = zero