search


Servizos

EASD_Web_171122.38

CAFETERÍA
Situada na planta semisótano. O horario é de 9:00h a 21:00h.
Ademais de bebidas quentes e frías, bolería, e bocadillos, ofrece tamén comidas a mediodía baixo encomenda.

COPISTERÍA
Autoservizo de escaneado e fotocopiado localizado na biblioteca.
O pagamento pode realizarse con moedas por importe exacto, xa que non devolve cambio ou mediante tarxetas de prepagamento recargabeis. que se adquiren na conserxería.

BIBLIOTECA
Localizada no entrechán, dispón dun servizo de préstamo dos numerosos volumes sobre Historia da Arte, Fotografía, Pintura, Deseño, etc… e outros temas directamente relacionados coas especialidades das diversas ensinanzas impartidas na escola.