search


Profesorado

espitiru9

Mónica Sabariz Casado
Licenciada en Belas Artes. Universidade de Vigo.
Profesora de Artes Plásticas e Deseño. Especialidade Deseño Gráfico.
monicasabariz@edu.xunta.es