search


Profesorado

espitiru9

Miguel Ángel Mantilla González
Licenciado en Belas Artes pola Facultade de Pontevedra. Universidade de Vigo
Doutor en Medicina e Cirurxía pola Universidade de Santiago de Compostela
Profesor de Artes Plásteicas e Deseño pola Especialidade de Debuxo Artístico e Cor
Recoñecemento da Suficiencia Investigadora.

https://enviarte.wordpress.com/

mmantilla@edu.xunta.es