search


Probas Acceso Ciclos Grao Superior


publicado
June 9th, 2017
escrito por
secretaria
comentarios
0 comentarios

RESOLUCIÓN do 30 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións
para o acceso e a admisión do alumnado ás ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño para o curso 2017/18.
Na EASD Antonio Faílde ofértanse os Ciclos formativos de Grao Superior de Ilustración, Fotografíoa e Ebanistería Artística.
Solicitudes na secretaría da Escola ata o 20 de xuño
Probas de acceso a realizar na EASD Mestre Mateo.
Proba de madureza 29 de xuño, proba específica 7 de xullo.

Comentarone − 1 =