search


Proba madureza EEAASS


publicado
May 12th, 2017
escrito por
multiplavictoruseradmin
categoría
escola, noticias, secretaría
comentarios
0 comentarios

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non cumpran o requisito de titulación.
A esta proba poderán presentarse os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel ou equivalente, e non teñan superado a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos, e cumpran os 18 anos no 2017
A inscrición realizarase na secretaría da Escola entre o día seguinte ao da publicación da presente resolución e o día 31 de maio, ambos os dous inclusive.
A proba de acceso realizarase o día 7 de xuño, ás 9.00 horas, no IES As Fontiñas de Santiago de Compostela.

PDF da Resolución


Modelos de proba anos anteriores

Comentar× 2 = sixteen