search


Proba específica EEAASS

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño
para o curso 2017/18.
Inscrición ate o 9 de xuño na secretaría da escola
Proba común para todas as especialidades
Proba a realizar o 22 de xuño na EASD Pablo Picasso da Coruña .

LIGAZÓN DOG

Modelo proba anos anteriores