search


Cualificacións definitivas proba madureza EEAASSD


slides_acceso_pequeno
publicado
junio 20th, 2019
escrito por
grafico
categoría
escola, noticias
comentarios
0 comentarios

CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DAS PROBAS SUBSTITUTIVAS DE TITULACIÓN DE BACHARELATO
PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES
Resolución do 29 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso e admisión do alumnado ás ensinanzas superiores de Deseño para o curso 2019/2020 (DOG 13 de maio).

Comentarcuatro + = 6