search


Xermolando

Xermolando
Manuel Iglesia
Estudos Superiores de Deseño Gráfico. Proxecto Final de Carreira 2013
Xermolando é un proxecto concebido para contribuir a sensibilización e concienciación medioambiental dos nenos, creando para acadar este obxectivo unha ferramenta didáctica e ao mesmo tempo o máis entretida e visual posible. A elaboración dunha guía visual e interactiva de identificación de árbores, xunto co deseño de outros contidos (infografías, animacións, fichas descriptivas…) completan un módulo formativo que pode ser empregado tanto nas aulas como complemento educativo ou en actividades de sensibilización de determinadas organizacións.

http://pancakeapps.com/

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir

Imprimir