search


Moi contre moi-même

Moi contre moi même.

Cosme Fernández.

Exercício para a matéria Proxectos de Deseño Gráfico II do terceiro curso dos Estudos Superiores de Deseño Gráfico da EASD Antonio Faílde de Ourense. Ano acadêmico 2008-2009. Inspiraçom na Nouvelle Vague, Reid Miles e Saul Bass.