search


Metal Gear Solid

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid. Títulos de crédito
J. Pablo Fernández. 2013
Ensinanzas Superiores de Grao en Deseño Gráfico. 3º curso.
Exercicio de animación realizado para os títulos de crédito da adaptación para o cine do videoxogo de acción Metal Gear Solid, inspirado polo traballo que Kyle Cooper fixo para algunhas edicións deste videoxogo. Empregáronse as ilustracións do artwork orixinal dos xogos. O elemento principal de animación é unha cámara que percorre os elementos bidimensionais nun espazo tridimensional. Tamén o audio traballouse específicamente para a composición mediante o uso de Pro Scores. Buscouse trasmitir a sensación, tensión e ambiente propio dos xogos. Traballo realizado para a materia de Proxectos de Deseño Gráfico II.

Metal Gear Solid from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.