search


Identidade concello Ourense

David Nóvoa Sequeiros
Nova Identidade Concello de Ourense
Traballo Final de Estudos 2018
Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico
Este proxecto nace da necesidade de actualización da imaxe gráfica de Ourense. Rediseñei a súa identidade dándolle unidade e coherencia, creando un Manual de Identidad Corporativa onde se contemplan e resolven todas as necesidades gráficas da cidade. Establecín unha nova linguaxe comunicativa que conceptualmente se move na actualidade e a elegancia. A imaxe final do MIC é seria e institucional. Todos istes conceptos vense respaldados por unha tipografia pau seco con rasgos limpos e atemporais que a fan acorde as necesidades do Concello. A cor tamén axuda a reforzar a idea de elegancia e seriedade. Eliminei todos os elementos innecesarios para clarificar os realmente definitorios. Todo isto foi posible ó xerar unha extructura versátil e dinámica da identidade, que nos permite colocar a marca en calquer soporte comunicativo e xerar unha nova sensación da cidade.

Mockups Design

Mockups Design

novoa_david_mic_ou_baixa_004

novoa_david_mic_ou_baixa_005

novoa_david_mic_ou_baixa_006

Business Card top View Mockup by Anthony Boyd Graphics

novoa_david_mic_ou_baixa_008

Mockups Design

novoa_david_mic_ou_baixa_010

novoa_david_mic_ou_baixa_011

novoa_david_mic_ou_baixa_012

novoa_david_mic_ou_baixa_013

novoa_david_mic_ou_baixa_014

novoa_david_mic_ou_baixa_015

novoa_david_mic_ou_baixa_016

novoa_david_mic_ou_baixa_017

novoa_david_mic_ou_baixa_018