search


Croma

4

Croma
Iago Román
Traballo Fin de Estudos.
Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico. curso 2015-2016

Croma acaba de chegar para cambialo todo!
Croma é a nova canle da Televisión de Galicia, cunha nova identidade, aspecto e estrutura, procurando reinventar e innovar fronte ao seu modelo anterior. Facendo un emprego activo dos medios dixitais e das redes sociais, Croma constrúe unha experiencia enfocada ao usuario, permitindo a un amplo rango do seu público xuvenil a escolla dos seus contidos favoritos.
Baseado nun código cromático, esta plataforma dixital proporciona todo tipo de contido, dando cabida á todas as etapas da mocidade, dende cativos até adultos novos.
Croma reúneos nun espazo único, onde os medios dixitais, a lingua galega e os propios usuarios son os protagonistas.
O compromiso da cadea coa cultura galega é un dos principais obxectivos do proxecto. Un redesign integral, un enfoque vangardista e a mellor selección de contigo en lingua galega convérteno nun axente normalizador e nun formato comprometido coa realidade lingüística do seu tempo

Croma – David from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma – Mascota from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma. Conversa from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma – Pastillas from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma – Parque Infantil from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma – Metaball from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

Croma – Cortinilla Informativa from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

6

7

mascotas_juntas

3

5

2