search


Capela Flexíbel

CAPELA FLEXIBEL
Cristian Andrade Pereira

Non hai mellor maneira para ser sostíbel, que reutilizar espazos abandonados para darles un novo uso. Se aínda por riba este espazo pode ser flexíbel de xeito que poida albergar varios usos, xunto à reutilización de materiais usados, tratamentos con produtos ecolóxicos e un bon deseño bioclimático, fai que se xeneren menos resíduos e o respecto ao médio ambiente sexa moito maior. Que mellor ubicación que unha capela abandonada, onde a espiritualidade, representada pola luz natural, faráse patente en calquera dos usos propostos.

CAPILLA2_baixa

COWORKING_baixa

EXPOSICION2_baixa

EXT3_baixa

FERIA_LIBRO2_baixa

PLANTAS