search


Bratstvo

BRATSTVO intro
Paula García Vázquez
Exercicio para a materia Proxectos de Deseño Gráfico II. Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico. Curso 2015-2016-
O seguirte exercicio animado foi realizado como introducción para una adaptación televisiva do webcómic bélico Bratstvo (http://bratstvo.es/).
Empregáronse ilustracións realizadas específicamente para este fin, definindo coa música (Heart of Courage de Two Steps from Hell), as escenas e a ambientación, a historia, os seus personaxes principais e o tono xeral. Tratouse de simular un efecto tridimensional movendo a cámara do After Effects entre as ilustracións bidimensionais.

bratstvo intro from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.