search


Staff exchanges

INCOMING / ENTRADA

Os profesores que desexen facer intercambio coa EASD Antonio Faílde, deberan solicitar dito intercambio coa oficina Internacional da Escola, e deberán cumprimentar a documentación que se atopa a continuación (Aplication for Teaching). Unha vez aprobada a súa petición se poderá cumplimentar o plan de traballo cumplimentando o Teaching Mobility Agreement.

STAFF MOBILITY APLICATION FOR TEACHING. DOWNLOAD FILE
STAFF MOBILITY FOR TEACHING. MOBILITY AGREEMENT. DOWNLOAD FILE

OUTGOING / SAÍDA

O intercambio de Profesorado da EASD Antonio Faílde con outras institucións, deberá celebrarse nos momentos que existan vacantes e convocatorias para facer ditos intercambios. Nestas convocatorias, o profesorado aspirante deberá cumprimentar a documentación requerida.
Os impresos obrigatorios das convocatorias serán o Modelo de solicitude e unha proposta de traballo, que poderán atopar nos enllaces que se amosan a continuación. Nas convocatorias se poderán solicitar algunha documentación a maiores, como unha carta de convite da escola a que se pretende acudir…
Unha vez feita a resolución das convocatorias, os participantes seleccionados, deberán cumprimentar outros impresos obrigatorios que tamén se atopan nos enlaces inferiores.

Modelo de Solicitude. DESCARGAR FICHEIRO
Proposta de Traballo.  DESCARGAR FICHEIRO
Training Plan Agreement.  DESCARGAR FICHEIRO
Impreso Datos Bancarios. DESCARGAR FICHEIRO

CONVOCATORIAS ERASMUS+ PERSOAL DO CENTRO

DESCARGA CONVOCATORIA 2019 2020
DESCARGA CONVOCATORIA. 2014_2015