search


Prazas Definitivas EESS de Deseño


publicado
September 2nd, 2014
escrito por
secretaria
categoría
escola, secretary
comentarios
0 comentarios

Relación definitiva de aspirantes admitidos/as a cursar Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño de Grao Superior e Ensinanzas Superiores de Deseño nas Escolas de Arte e Superiores de Deseño (EEASSD) da Comunidade Autónoma de Galicia. Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño
Ensinanzas Superiores de Deseño

Comentarthree + = 8