search


The Golden Bough

The Golden Bough.

Olaia Ferrando. 2012.

Traballo ficticio, consistente na creación dunha liña editorial, neste caso para unha editorial dedicada á publicación de tratados e teses sobre mitoloxía, que nada teñen que ver cos híbridos de arte-mitos aos que nos ten afeitos o mercado. Nun intento por dignificar este sector literario, así como de dotar dun prestixio socavado a estas obras, optouse por un deseño máis elegante que permitise a fácil identificación do ámbito cultural de cada obra sen perder a coherencia visual.