search


Hospital Veterinario

Hospital Veterinario
Sheila Pérez González

Menos construir. Máis rehabilitar. Vellas estruturas. Novos usos. Máis calidade. Menos residuos. Propomos a rehabilitación de unha antiga nave industrial en desuso para a creación de un hospital veterinario con centro de rehabilitación e residencia exterior para mascotas. Trátase de un proxecto modular con un alto grado de prefabricación e de construción en seco. O proxecto está baseado nun concepto intelectual de concepción, deseño e construción que define unhas reglas de oceanización dos procesos capaces de garantir as calidades de uso, funcionamento, construtivas e de mantemento do centro. Tempo de execución: 12 semanas. Estruturas transportábeis. Residuos mínimos.

1_SITUACioN-Y-EMPLAZAMIENTO

PLANO-DISTRIBUCIoN

1_baixa

2_baixa

3_baixa

4_baixa

5_baixa

6_baixa

7_baixa

8_baixa

9_baixa

10_baixa