search


El Sucre

El Sucre
Juan Camilo Cruz Ossa
Traballo Final de Estudos 2018-2019
Ensinanzas Superiores de Deseño Gráfico

A idea dunha moeda que agrupa economicamente aos trinta e tres países de América Latina e o Caribe xorde como resultado dun amplo proceso político e social coñecido como Revolución cidadá levado a cabo en Ecuador entre 2007 e 2017. É o resultado de Transformando o pensamento político do movemento bolivariano e do alfarista ecuatoriano, encabezado polo ex presidente Rafael Correa Delgado, quen cunha visión puramente latinoamericana expón o escenario para resolver os problemas sociais, políticos e económicos dos países da rexión. A pobreza, a educación, a falta de infraestrutura e o subdesarrollo nunha das zonas máis desiguais do planeta son o resultado das políticas neoliberais aplicadas en todo o continente desde as últimas décadas do século XX, xerando corrupción e a ruptura económica de países como o Ecuador. 1998 ou Arxentina en 2001. Procesos difíciles que se atopan con medidas inverosímiis: a adopción do dólar como moeda de curso legal no Ecuador, cuxa economía non ten nada que ver co tamaño ou a complexidade da economía estadounidense. Desta maneira e no proceso de transformación bolivariana no continente, establécese a posibilidade de implementar unha moeda común que permita aos países fortalecer e fortalecer os seus vínculos económicos, xa que o comercio entre eles representa só o 26% do seu comercio total, sendo un das claves no escaso desenvolvemento económico da rexión. A moeda chamaríase Sucre, en honra á moeda perdida en 1998 en Ecuador en detrimento do dólar, como unha declaración de principios contra o neoliberalismo estadounidense e o uso do dólar como moeda de cambio entre os países da rexión, que cede como resultado escenarios surrealistas nos que o terceiro mundo termina financiando a maior potencia do planeta. É o Sucre, entón, parte dun pensamento que reivindica a visión de América Latina e o Caribe como un grupo homoxéneo capaz de facer os cambios políticos e económicos necesarios para transformar os seus países, xerar prosperidade e desenvolvemento sustentable desde unha perspectiva Sur-Sur. A unidade como máximo indiscutible.

SITIO WEB EL SUCRE

Cortinilla CELAC_sucre from EASD Antonio Failde Ourense on Vimeo.

5 sucres_anverso_reverso

5 sucres_anverso_reverso

10 sucres_anverso_reverso_2

10 sucres_anverso_reverso_2

20 sucres_anverso_reverso_2

20 sucres_anverso_reverso_2

50 sucres_anverso_reverso_2

50 sucres_anverso_reverso_2

celacsimbolo

BanderaCelacWeb

Sucre_Memoria descriptiva-4

Sucre_Memoria descriptiva-5

Sucre_Memoria descriptiva-6

Sucre_Memoria descriptiva-7

Sucre_Memoria descriptiva-8

50sucres

_MG_1620

5sucres

10sucres

20sucres