search


A Teteira

A Teteira
Adrián Solleiro
Proxecto fin de curso do Ciclo Superior de Ilustración. 2007.
Creáronse os personaxes e os escenarios e retocáronse detalladamente as fotografías.Conpónse de 9 páxinas dobles mais portada e contraportada. Medidas do libro aberto, 40 cmts x 20 cmts. A teteira non está publicado, houbo unha proposta da editorial Xerais pero ante a esixencia do cambio de formato foi rexeitada polo autor.

Teteira