search


Ιερό

Autor: Alberto Salgado
Nome: Ιερό
Fotografía: Mauro Martínez alumno de segundo curso de Fotografía

Ιερό é un moble singular, para ser situado nun lugar destacado e preferencial. Un continente preciosista, con estrutura e factura moi coidada, feito para conter algo importante para o propietario, que lle permita a éste a práctica dun ritual durante o seu uso, de aí o seu nome, Ιερό, santuario en grego, lugar para rituais ou para gardar obxectos sagrados.
Elexiuse una textura en freixo macizo de gran forza sensorial para as portas, que teñen a peculiaridade de que as dúas caras presentan texturas diferentes, que ó abrir a 180º lle aportan unha configuración distinta. Estes elementos presentan un enorme contraste coa estrutura lacada en negro de coidadas proporcións.

Ebanistería_diseño_EASD_Ourense(02)

Ebanistería_diseño_EASD_ourense(01)

Ebanistería_diseño_EASD_Ourense

Ebanistería_EASD_Ourense