search


Acceso EESS Deseño sen Bacharelato


publicado
May 9th, 2016
escrito por
secretaria
categoría
Sin categoría
comentarios
0 comentarios

RESOLUCIÓN do 14 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o acceso ás ensinanzas artísticas superiores reguladas pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para os aspirantes que non estean en posesión do título de bacharel.

Ligazón DOG

Comentar7 × eight =