search


Temazo

temazo1

Temazo

Manuel Iglesia

Packaging promocional de distribución gratuíta para a empresa discográfica galega Temazo. En sintonía coa filosofía desta empresa, que edita e difunde os seus produtos musicais de forma gratuíta, o pack fai referencia na súa infografía ás cintas de cassette coas que comezamos a escoitar música e que se compartían e intercambiaban de forma libre. Doutra banda e coa dobre intención de reducir custos e favorecer o obxectivo promocional dos distintos grupos que edita Temazo, o pack que realizamos é unha sorte de híbrido entre cartel e pack, cun troquel básico para incorporar o CD ao cartel que tras sucesivos pliegues transfórmase nun CD de formato convencional.