search


Montevideo 2.0

libro_carlos02

Montevideo 2.0.

Carlos Alonso Costa. 2011.

Proxecto realizado para a matéria Deseño Editorial. O obxectivo é promocionar a cidade de Montevideo. Dentro deste punto, téntase mostrar unha cidade limpa e moderna. Estes valores de cidade refórzanse coa imaxe de Apple.