search


La Pauta

lapauta01

La Pauta.
Tomás Gutierrez. 2010.
A editorial La Pauta aparece coa intención de ofrecer ao seu público un amplo catálogo de libros de bolsillo reunidos sempre baixo unha unidade temática, para o cal publicaranse diferentes coleccións. O criterio e a preocupación á hora de escoller os contidos é o que motiva o nacemento da empresa editorial á vez que define a súa estratexia comunicativa. A primeira colección xira en torno aos protagonistas dos propios libros. Para reflectir esta idea alúdese ó personaxe e ás súas circunstancias de unha forma un tanto metafórica.