search


Arion

volumen1

CD Arion

Carlos Alonso Costa

Este proxecto foi concibido desde o seu inicio como un traballo experimental que daría a posibilidade de aprofundar en materia de sistemas de impresión, de gravado e o uso de materiais industriais. A estratexia comunicativa a seguir apóiase nas influencias do movemento Op-Art. Tómase esta referencia porque describe gráficamente o produto musical e porque se precisa dun referente visual para recoñecer ao artista. Isto permite desenvolver unha identidade visual, converténdose Arion nunha marca.