search


Alén dos muros do soño

libro_caja_1_72_RGB

Alén dos muros do soño
Laura Lobón Castro
Traballo Fin de Estudos 2016. Ensinanzas Artísticas de Deseño Gráfico

Este proxecto propón unha narración alternativa sobre o relato Máis aló dos muros do soño de H.P. Lovecraft. Un relato de suspense e fantasía ambientado en 1900, en América, nun Sanatorio Mental. Trátase dun proxecto de simulación de estilo, unha ficción gráfica.
O produto consiste nun libro caixa con forma de arquivador. Este contén o relato de Lovecraft, renomeado como Memorias do Dr. Charles Slope, unha carta da nova directora do Sanatorio, que require a túa axuda para a investigación de casos similares, a ficha de ingreso en 1900 do paciente Joe Slater, uns planos actuais que reflicten as localizacións do relato, un mapa antigo de 1855, unha fotografía do Dr. Slope xunto á súa máquina telepática, varias imaxes que mostran as alucinacións de Joe Slater, unha noticia dun xornal de época e unha folla de arquivo, que enumera todos os documentos que forman parte da investigación.

libro_caja_11_logotipo_72_RGB

libro_caja_10_identidad_corpo_72_RGB

libro_caja_9_ambiente_mirrilla_72_RGB

libro_caja_8_ambiente_mapa_72_RGB

libro_caja_7_ambiente_ficha_joe_72_RGB

libro_caja_6_ambiente_contenido_desplegado_72_RGB

libro_caja_5_8_hoja_archivo_72_RGB

libro_caja_5_7_periodico_72_RGB

libro_caja_5_6_maquina_alucinaciones_72_RGB

libro_caja_5_5_mapa_1855_72_RGB

libro_caja_5_4_localizacion_72_RGB

libro_caja_5_3_ficha_joe_72_RGB

libro_caja_5_2_relato_72_RGB

libro_caja_5_1_carta_72_RGB

libro_caja_4_interior_72_RGB

libro_caja_3_interior_72_RGB

libro_caja_2_72_RGB