search


10minPasta

10minpasta

10minPasta

Miriam Justo. 2010.

Proxecto de packaging para unha empresa especializada na comercialización de produtos alimenticios artesanais elaborados con ingredientes orgánicos. O enfoque limpo e moderno co que querían presentarse aos seus consumidores conseguiuse grazas ao desenvolvemento dun envase innovador dentro do sector, cun tratamento gráfico que transmite o concepto artesanal e cálido que se constitúe como filosofía de empresa